Reklamační protokol (vzor)

REKLAMAČNÍ LIST

Reklamující

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Dodavatel produktu:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:

Číslo objednávky (pokud je známé):

Označení reklamovaného zboží
Název výrobku:

Podrobný popis závady:

Poznámka:

K reklamačnímu listu přiložte tyto doklady: kupní doklad (faktura, paragon) - řádně vyplněná a potvrzená prodejcem, záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán). Doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu. Není to však podmínkou.

------------------------------------------------ (dále vyplní prodejce) ------------------------------------------------

Datum a místo podání reklamace:

Datum ukončení reklamace:

Výsledek reklamačního řízení:

..............................................................................

Datum a podpis reklamujícího

Reklamační protokol - reklamační list